SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netSèberos Abrile 2007
23.04.2007 - L'altra voce. net     
Sa balia de sa diversidade linguìstica est forte in totu s'Europa. Ma in Sardigna binchet sa difidèntzia 
Giuseppe Corongiu 

22.04.2007 - Lenghe.net     
Ricursu a su Tar contras a su cuntratu Rai 
Beppegrillo.it - 18.04.2007    
Questi fantasmi 
Berria info - 17.04.2007    
Su giornale bascu Berria.info sinnalat"pro una limba ufitziale" 
Sardinews - 13.04.2007    
Cantu bendent sos giornales sardos  
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda  © sotziulimbasarda,