© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/12/2005 Poesias

Venutu Lobina in rima


Fuaus trexiFuaus trexi candu seus partius.

Novecentoquattordici, classe di ferro.

Ciau, bella, aspetasě candu torraus,

ciau, bona, ringrŕtzia a mama de parti nostra.Fuaus trexi ke is apóstulus cun Giudas.

Ma kini fudi Giudas in mesu a nosu, ekini fudi?

O fuaus Giudas totu a is trexi, ekini dhu scidi?

Scéti is mortus s’ěanta a podi arrespundi.Is mortus nostus funti seti. Ma innui funti?

Antonicu, Dčcima Mas, medŕglia d’argento,

Franciskinu, partigiano, medŕglia d’argento,

e is ŕturus, innui seis interraus?

Is mortus nostus funti seti, ma issus puru

comenti nosu frotzis s’acůsanta unu cun s’ŕturu.

O totus impari acůsanta a nosu, is bius

di essi torraus po sighiri a traixi.Fuaus trexi candu seus partius,

ma coru de Giudas no ndi portat nisciunus de nosu.

Fuaus trexi e totu a is trexi s’at traitu

Cudha ki totus portiaus in su coru.

Un’arregorduUn’arregordu

de serenadas antěgas

torrat notesta a sa fentana tua

serrada.Innui,

innui ses tui?Totu sa noti

su cŕntidu e i su sonu,

móri móri,

s’esti inténdiu cirkendu a tui

in sa funtana, in s’arriu,

in mesu běngia, in sa bia

acantu passat sa prucissioni,

in dónnia logu acantu tui passast:

debbadas.Ma a kitzi no s’intendit

ke i su sonu de su bentu in mesu is follas

de s’ůlimu a s’intrada de campusantu.

E pŕridi

su cŕntidu e i su sonu

de is serenadas antěgas

ki t’anti apustis de tantis agatau.
sinnaladas de Francu de Fabiis


A segus