SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDirettore: Giuseppe Corongiu       Coord.Editoriale: Michele Ladu
CONTOS

De Micheli Ladu
Sa gherra de sa limba
[Orogun 2051- Sa gherra de sa limba ch'est accabbada: cal'est istadu su benidore suo?]

De Frantziscu Cheratzu
Salènia
[Salènia est s'isula connota po sa produssione de sale, ma unu nemigu novu b'at de cumbattere: sa "gemma" terramannesa]

De Ivo Murgia
Urbanus Apòlidis
[Custu contu at arriciu una "Menzione della Giuria" in su Prèmiu Literàriu "Montanaru" de Dèsulo]

De Ivo Murgia
A primu manu
[Su bincidori de su segundu prèmiu de sa prosa in su "Premio Ozieri" 2004]

 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,