Š LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/04/2005 Jazz sardu a Londra 

Woodstore: mancu unu euru dae sa Regione

de Bissente Cossu

In riferimento all'articolo apparso il 8/4/2005 all'interno del sito Sotziu Limba Sarda, desideriamo chiarire e smentire qualsiasi legame tra il Woodstore Quintet e le attuali iniziative promozionali e di finanziamento culturale della Regione Sardegna ed in particolare all'Italian Jazz Festival di Londra. Il Woodstore Quintet č stato invitato a partecipare alla citata manifestazione semplicemente perchč scelto e preferito tra numerose formazioni italiane di Jazz.

Woodstore Quintet

Custa est sa lėtera chi nos est arribada dae su grupu de jazz Woodstore Quintet e chi crarit in finis sa chistione de su Festival Jazz de Londra. Sa Regione no at gastau po aparitzare ispetāculos jazzisticos in Inghirterra, ma su patrociniu fut istau giau a una manifestatzione prus manna de promotzione de produtos agro-alimentares . A intro de custa organisatzione ant cuncordau sos ispetāculos a sos cales ant tzerriau su grupu sardu puru. Duncas, tenet resone su Woodstore Quintet de nārrere ca non tenet perunu ligamene cun sos finantziamentos culturales de sa Regione. Seus contentos nos puru proite, comente aus giai scritu, tengiaiaus su disigiu chi totu cussu no esset beru. Seus abbarraos trinios dae cussos giassos chi iant relatau sa nova naendo ca ddue fut su patrociniu regionale e iaus postu calencuna pregunta. S'imposta est arribada e seus totu cuntentos. A is de Woodstore un'auguriu de traballu bonu e de sutzessu mannu. (p.c.)


A segus