Š LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/08/2005 Ispetāculos

Argentina e Sardinnia

de Simonetta Sitzia


Aspettendi s'incumenzu de is lezionis a s'Oratoriu de Sant'Eulalia (o innui
eis a dicidėri bosaterus) si fazzu unu cumbidu po custu sabudu 27 de austu,
cun sa pregunta de ddu nai a tottus is personas chi podint essiri interessadas.
A Gesico (accant'a Senorbė) appu organizzau unu "recital" chi si zerriat
"Sardegna-Argentina. Uomini, Racconti, Viaggi". Chistionat de emigraus in
Argentina, e cun Emanuele Garau (ma issu prus de mei) eus inbentau una storia
a pizzus de genti sarda chi est partia de innoi po andai a circai traballu
in Argentina, genti chi est torrada a nostra isola, chi at lassau testimonianza
de sa vida insoro in d'una terra istrangia, cun genti istrangia, cun lingua
e cultura istrangia.
S'eventu, collegau a unu progettu didatticu su CNR - Istituto di Storia dell'Europa
mediterranea di Cagliari (oleus finzas fai unu gemellaggiu cun is picciocheddus
de Cordoba del Tucuman), est costruiu cun musica e cantus sardus, chi serbint
a illustrai sa narrazioni. Po sa storia eus pigau, a manu plena, de litteras
de amigus ca funt torraus de s'Argentina, de bisaius, de librus chi chistionant
de viaggius e de s'Argentina.
Ant a cantai: Emanuele Garau cun su chitarrista-etnomusicolo Marco Lutzu
e su fisarmonicista Antonello Carta. At a partecipai sa Corali de Gesico
e Debora Fadda.

Beneis e spraxei notizia de custa manifestazioni. Si aspettu a Gesico, in
Casa Schirru (no c'est de si perdi, ma arregordaisė ca est in Via Sant'Amatori),
sabudu 27 de austu, a is noi de merė. Po gosai de custa manifestazioni no
si pagat nudda.

A si biri cun saludi!

Simonetta Sitzia

A segus