© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/02/2005 Lětera aberta a su presidente de su Sňtziu Limba Sarda

"Ma poita deppu imparai a marolla sa lingua de Samugheu?"

de Tammasu Demontis

Carissimu Presidenti e amigu Antoni,

Ti scriu po arrexonai a suba de sa lingua chi ancora oi chistionausu in Sardigna.

E’ difficilli po unu campidanesu nuragicu cummenti a mei pensai de chistionai in logudoresu a mamma mia.

Ua di a dommu č beniu un amigu de Samugheu chi ammesturada su sammughesu cun su logudoresu e mamma 

M’ha dommandau “ma itta ha nau su piccioccu?”

E su piccioccu ha deppiu chistionai sa lingua straniera: s’Italianu.

Filla mia teidi 4 annusu e incumminzu a dhi nai cancua cosa in campidanesu. Dhi deppu nai:

Sa meba

Su sobi

S’obia

Su maboi (con la o nasale)

Scavvuau

Mobadiu

E’ probabilli chi sighendu aicci filla mia s’arregodidi de is fueddusu de su babbu. Poitta chi deu ammesturu narendu: Sa mela, su soli, s’olia, su meloni, maladiu; no dhu sciu chi filla mia arribbidi a 20 annus chistionendu assummancu su sardu campidanesu.

Unu saludu de coru

Tammasu

A segus