SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Coròngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
CHISTIONES

11/06/2007 
Beni benia sa Lsc, unu bonu cumentzu po sa lingua comuna
[de Juanni Mascia]

E drìnghidi sa mesu canna! Seus sempri innia! "Stuadiare il sardo? Ma quale lingua sarda? Ma è meglio che a scuola si studi l'inglese!". Chini sighit a nàrrere custas cosas est unu nimigu de sa limba poita nd'est cumbintu aberu e ddu podet imparare po fintzas a is fillus. In s'iscola si depint istudiai totu is lìnguas chi siat possibili a imparai a cumentzai de is elementaris fintzas a lòmpiri a s'universidadi.Su pòdiri chistionai medas limbas oberit su ciorbeddu e ddi permitit de bolai de s'una a s'atra a dd'arrichit de una manera spantosa.

Deu in su traballu miu de maist''e scola apu sempri nau a sos ptzinneddos chi tocat a sciri chistionai su sardu,s'italianu,s'ingresu, s'ispagnolu e su frantzesu e,si fessit possibili,calincun'atra lìngua puru. E sa matessi cosa apu fatu candu apu traballau cument''e ghiadori de progetus in sardu,siat in is elementaris chi in is mèdias o superioris:ddis chistionamu in totu is limbas chi mi beniant a conca,ma prus che totu in sardu e nemus si nd'est chesciau mai. E duncas ddu podeus nàrrere a frimu:su pluringuismu est sa tenta chi depeus tènniri po si pòdiri cumprendi a pari e bìviri in paxi cun totu su mundu,poita est de sa connoschèntzia chi ndi benit s'armonia.

E custu plurilinguismu depit inghitzai de sa limba de su DNA:su sardu.

Est ora chi si cumentzint a lassai a pèrdiri is peleas e is muntonis de fueddus:tocat a cumentzai a studiai sa limba da su DNA in is iscolas a sa matessi manera de totu is àteras màterias. E a is imparadoris chi no dda connoscint tocat a ddis donai sa possibilidadi de ddu fàiri cun sa partitzipatzioni a master o cursus de 
azorronamentu.

E duncas depeus èssiri totus paris in su pediri a boxi arta chi sa Regioni si ndi movat a fàiri su passu mannu e,atèra cosa de importu
mannu,averiguai sempri chi is maistus de sardu chistionint in sardu.

E cali varianti depeus umperai?

Donniunu sa sua,abetendi chi s'arribit a una lìngua comuna chi bengat de sa connoschèntzia de s'una cun s'àtera e de s'umperu de fueddus de ambas partes,ca iat a èssiri aberu un'arrichesa manna. Po imoi beni benia siat sa L.S.C. chi est unu bonu cumentzu,ca de cosa est sempri nàscia cosa!

Saludos mannos 
Juanni Mascia


  
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"