SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Coròngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
NOAS

09/02/2007 
Sa polìtica linguìstica de su sardu in Catalùnia

Sa Càtedra Unesco de Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona at cumbidadu in Catalùnia su presidente de su Sòtziu Limba Sarda Giuseppe Corongiu pro fàghere unas cantas cunferèntzias in argunas universidades catalanas e in su matessi Institut. Si cumintzat su 14 de freàrgiu in s'ateneu de Girona cun una letzione chi tenet a tìtulu "La politica linguistica del sardo". Sa matessi letzione si repitit s'incras in s'universidade de Lleida. Si tancat chenabura su 16 in sa sea prus nòdida, cussa de de s'Institut d'Estudis Catalans, entitade istòrica chi guvernat sa polìtica linguìstica catalana e chi sighit sos protzessos de normalizatzione e istandardizatzione. Su tìtulu de s'ùrtima cunferèntzia est "Limba sarda comuna: prima storia, spirito politico e forma futura" chi est finas su cumintzu de un'artìculu iscientìficu firmadu dae Coròngiu chi s'at publicare in su nùmeru 46 de "Llengua i dret" sa revista de s'Iscola de Amministratzione Pùblica Catalana chi format sos dirigentes e giuristas chi iscrient atos e leges. Sa revista est una de sas prus connotas a livellu internatzionale pro sas chistiones de su limbàgiu giurìdicu in limbas de minoria e non. Initziativas custas chi giuant, non pro ismanniare su currìculu de su Sòtziu o de sa pessone, ma pro chircare de dare dignidade a sa limba nostra in Europa foras de totu cussas rimitanerias umanas e divisiones cantonales chi connoschimus in logu nostru (e chi sighint nointames sas esperièntzias passadas). publicamus inoghe su programma e sa rechesta de sos professores Joan A. Argenter e Joan Moles i Carrera Dr. Giuseppe Coròngiu La Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans té, entre els seus objectius, l’estudi, documentació i promoció de la diversitat lingüística en el món actual i les pràctiques adients per a mantenir-la, i també, específicament, els processos de codificació i revitalització lingüístiques. 

En el context de les nostres activitats, ens hem proposat organitzar unes conferències sobre el recent procés de codificació de la llengua sarda i la seva implementació en els nivells administratiu, escolar, comunicatiu i altres.

Molt ens plauria que acceptéssiu la nostra invitació a participar en aquestes activitats aportant el vostre coneixement directe dels fets i la vostra expertesa. Si hi accediu, us proposem de fer una sèrie de conferències a l’Institut d’Estudis Catalans –institució centenària responsable de la codificació del català modern– i a universitats de l’àmbit català, concretament a les de Girona i Lleida.Les dates d’aquestes activitats estan fixades per a la setmana del 12 al 16 de febrer, i la vostra participació abraçaria els dies 14 (Girona), 15 (Lleida) i 16 (Barcelona).Tot esperant la vostra resposta, us saluda cordialment,Joan A. Argenter

Director

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació

Institut d’Estudis Catalans

Carme, 47

E-08001 BarcelonaBarcelona, 29 de gener de 2007Conferència: "La politica linguistica del sardo"

Idioma: Italià
Dia: 14/02/07
Hora: 15:00
Lloc: Universitat de Girona.

Acte organitzat per la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació (Institut d'Estudis Catalans) en col·laboració amb l'Estudi de Filologia Romànica (Universitat de Girona) .http://www.udg.edu/lletres/FilologiaRomanica/cat/inici.htm

Conferència: "La politica linguistica del sardo"

Idioma: Italià

Dia: 15/02/07

Hora: 12:00

Lloc: Universitat de Lleida, Facultat de Lletres (edifici del Rectorat) 

Acte organitzat per la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació en col·laboració amb la delegació de Lleida de l'Institut d'Estudis Catalans i el departament de Filologia Catalana i Comunicació i el Servei Lingüístic de la UdLhttp://www.filcat.udl.es/ 

http://www.udl.es/serveis/sl.html 

Conferència: "Limba sarda comuna: prima storia, spirito politico e forma
futura".
Idioma: italià

Dia: 16/02/07
Hora: 10:30-12:00
Lloc: IEC, Sala Pi Sunyer
Context: Reunió ordinària de la SF de l'IEC.
Activitat organitzada per la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació


 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"