SU GIASSU
Domo
Ite est Diariulimba
Sa gerèntzia de Diariulimba
Su Sòtziu Limba Sarda
Organigramma de su Sòtziu
LINKS
ARCHIVIU annu pro annu 
Pro retzire sa lìtera de noas
ISCRIENOS
diariulimba@sotziulimbasarda.netDiretore: Pepe Coròngiu       Coord.Editoriale: Micheli Ladu
NOAS

28/02/2007 
Paisana, paisu otzitanu 

Est cumintzada su 22 de freàrgiu coladu sa faghidura de su progetu "Paisana, pais occitan", interbentu finantziadu dae su Cunsìgiu de sos ministros a mèdiu de sa lege 482/99. Pro totu s'annu 2007 custa initziativa at a batire unu muntone de fainas e sa prima at a èssere unu cursu de formatzione pro imparare a lègere e iscrìere s'otzitanu alpinu. Sas letziones s'ant a fàghere in Paisana (provìntzia de Cuneu) cun sessiones frontales e telemàticas. Sa comuna de Paisana pessat chi, cun custas atziones, si potzat torrare a iscobèrrere sas raighinas e si potzat balorizare su territòriu. fons: Chambra d'oc 
 

 
 
 

 

 
diariulimba@sotziulimbasarda.net  © sotziulimbasarda 2004-2006,"e' vietato riprodurre articoli originali o estratti da questo sito senza l'assenso della direzione"